Megrendelés

Kártyavetés tanfolyam || 10800.- Ft

KÁRTYAVETŐ tanfolyam Gáspár Katival az Igazi cigánykártya című könyv szerzőjével (könyv fotója) - mely negyedik új kiadásában kapható a Bioenergetic kiadónál. A könyvet meg tudod rendelni de a tanfolyamhoz nem lesz szükséged a könyvre, viszont előny, ha esetleg megvan!

Vásárlási feltételek:

Jelen Internetes rendelési lehetőséget a Harmopress Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti abból a célból, hogy a Szolgáltató és a vevők között elektronikus piacteret létesítsen, amely az eladók számára áttekinthető megjelenést biztosít, a vevők számára pedig a termékek egy helyen történő könnyebb megvásárlását teszi lehetővé.

I. Általános tudnivalók

I.1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szállító által üzemeltetett webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.

I.2. A Harmonet.hu-n történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon. Semmilyen egyéb, így telefonon, telefaxon, levélben stb. megküldött rendelés nem kerül be a weboldalon keresztül történt rendelések rendelési állományába.

I.3. Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

I.4. Ügyfélszolgálat:
Harmopress Kft.
Képviseli: Gáspár Katalin ügyvezető
Székhely: 2086 Budapest, Teleki László tér 5.
Postacím: 2030 Érd, Cserhát utca 23.
Adószám: 23702916-2-42
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Nyilvántartásba vételi szám: Cg. 01-09-974341/13

I.5. Amennyiben kérdése, kifogása merülne fel a megrendelt termékkel kapcsolatosan, észrevételét közölje a Harmonet Ügyfélszolgálatán írásban, a gaspar.katalin@harmonet.hu központi címen.

II. Regisztráció

A regisztrációnál a Harmonet általános adatvédelmi elvei érvényesek. http://www.harmonet.hu/impressum
Csak azokat a rendeléseket tudjuk teljesíteni, melyek hiánytalanul kitöltve érkeztek be a rendszerbe. Minden rendelést visszaigazol a rendszer.

III. A megrendelés

III.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat, tájékoztatást a konkrét árucikk információs oldaláról (a termék web oldala) lehet részletesen megismerni.

III.2. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is.

III.3. A Harmonet oldalán közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. A kedvezmények, akciók a weboldalon meghirdetett időtartamra szólnak, és csak a meghirdetett ideig vehetők igénybe.

III.4. A Szolgáltató a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól. Ha a vevő ebben az esetben gyakorolja az elállás jogát, akkor a kiszállításból eredő költségeket nem kell megtérítenie.

III.5. A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

III.6. A megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor áll módunkban elfogadni, ha vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért az üzemeltetőket felelősség nem terheli, a hibás adatokból adódó költségeket a vevőnek kell megtéríteni.

III.7. A Szolgáltató a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

IV. Szállítási és fizetési feltételek

IV.1. A vevő az alábbi szállítási lehetőségek közül választhat:

  • Futárszolgálat: csomagküldő szolgálat segítségével az ország teljes területén teljesítjük megrendelőinktől érkezett vásárlási igényeket. A szállítási költség – lásd IV.2. pont.
  • Postai kiküldés (csak a Szeretetkuponok esetében): a terméket postán, levélként adjuk fel. A szállítási költség ez esetben bruttó 300 Ft.
  • Személyes átvétel (csak a Hálanaplók esetén, csak időszakosan, előrendelési akció keretében): a Soter Ezoterikus Klubban az Internetes visszaigazolás kinyomtatásával az Internetes áron, illetve anélkül a bolti bruttó vételáron.  Szállítási költség nincs.

IV.2. A futárszolgálattal történő kiszállítás esetén egy csomag minimális kiszállítási ára bruttó 990 Ft. Több termék rendelése esetén az árakat a Harmopress Kft. a megrendelt tétel(ek) súlyának és értékének függvényében automatikusan kalkulálja. A szállítási költség a megrendelés feladása előtt, a visszaigazoló levélben kerül pontos megjelölésre.
A megrendelt csomagok szállítója a DPD futárszolgálat. A DPD futárszolgálat szállítási feltételeiről Itt tájékozódhat >>

IV.3. A megrendelt áru ellenértékének megtérítése személyes átvétel vagy futárszolgálattal történő kiszállítás esetén utánvéttel vagy banki előre utalással történhet. Postai feladás esetén csak banki előre utalásra van lehetőség.

IV.4. A kiszállítási díjak módosítási jogát fenntartjuk, a már feladott megrendelések szállítási költségei utólagosan nem módosulnak.

IV.5. A Harmopress Kft. a megrendelőnek az áru ellenértékének megtérítéséről minden esetben elektronikus számlát küld.
A küldött elektronikus számla időpecséttel ellátott, a hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfelel, és könyvelésében felhasználható. A NAV ide vonatkozó állásfoglalása szerint az elektronikus számlákat ugyanolyan módon kell/lehet könyvelni, mint a papír alapú számlákat. Az egyetlen különbség a bizonylatok tárolásánál és adóellenőrzéskor történő bemutatásánál jelentkezik: az e-számlákat minden esetben elektronikusan, fájl formájában szükséges tárolni.

V. Elállási jog

V.1. Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a gaspar.katalin@harmonet.hu e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
A termék kiszállítását követően 14 munkanapban is megilleti a vevőt az elállási jog, amennyiben a terméket eredeti, bontatlan állapotában juttatja vissza a Harmonet Kft.-hez. A termék árát a Harmopress Kft. 30 napon belül téríti vissza. Ez esetben a szállítási költség Vevőt terheli.

V.2 Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén az áru átvételének megtagadásából keletkezett szállítási költség megtérítése a Vevőt terheli, melyet a Harmopress Kft. jogi úton behajt.

V.3. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.

VI.4 A megrendeléssel kapcsolatos speciális kérés, esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat a info@angolmunka.hu e-mail címen.

VI. Garancia, szavatosság

VI.1. A jótállásra és a szavatosságra a Ptk.-ban és a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

VII. Felelősség
VII.1. A Harmonet-nél történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

VII.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Harmonet-hez való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a Harmonet-hez való kapcsolódásáért és a Harmonet weboldalon történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.

VII.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Harmonet akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elvész.

VIII. Adatvédelem

VIII.1. A Harmonet ezúton tájékoztatja Vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Harmonet alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a Harmonet által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
A Harmopress Kft. Adatnyilvántartási azonosítószám: NAIH-76228/2014.
A megrendelő a megrendeléssel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt termékkel kapcsolatos információkat, eseti jelleggel (nem rendszeres hírlevélként), tájékoztatásként a Harmonet a tárolt elektronikus címére megküldje.

IX. Egyéb

IX.1. A Szolgáltató szabadon módosíthatja a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon.

X.2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők szabadon érvénytelennek nyilváníthatják a vevő regisztrációját és vásárlását és azt értesítés nélkül törölheti.

X.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság joghatóságát kötik ki.

X.4. A jelen weboldal üzemeltetői az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősülnek, ezért a jelen weblapon más által rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartoznak.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Akcióink a készlet erejéig érvényesek!
A különböző akciók és kedvezmények egymással nem vonhatóak össze!

Ügyfélszolgálat:
E-mail:
gaspar.katalin@harmonet.hu
Telefon (munkanapokon 8:00-16:00):
+36 70 336 7444


Megrendelő adatai:
(Sajnos technikai okok miatt nem tudunk freemail-es rendelést fogadni!)
Számlázási adatok:
Bankkártya:
*A bankkártyás fizetés a nemzetközi, kiemelten biztonságos PayPal rendszeren keresztül történik, melyhez az adataidat a szolgáltató kéri el.

Banki átutalásx